Capgemini en SAP™, wereldleider op het gebied van software voor bedrijfstoepassingen, hebben met de introductie van het initiatief ‘Fast Digital 4 Discrete Industries by SAP and Capgemini’ hun strategische samenwerkingsverband verder uitgebreid. Dit gezamenlijke initiatief helpt klanten die actief zijn in de discrete productie om hun digitale transformatie te beheren wanneer ze innovatieve concepten proberen door te voeren die voortkomen uit Industry 4.0: de industriële versie van het Internet der Dingen, de cloud, big data en slimme automatisering.

Dit document gaat in op de visie en het marktinzicht die ertoe hebben geleid dat Capgemini en SAP gezamenlijk de digitale transformatie in de discrete productie stimuleren.