In een ambitieus vijfjarenprogramma voor NAV levert Capgemini selfservicetechnologie voor een grondige hervorming van de pensioenen in een vergrijzende samenleving.