In deze video wordt het nieuwe applicatiebeheerplatform van Capgemini gepresenteerd. Dit platform biedt een op bedrijfswaarde gerichte, geïndustrialiseerde aanpak van het beheer van klantapplicaties met 24/7 transactiecapaciteit en kostenverlaging over een breed front door de creatie van een bedrijfsgericht, flexibel en toekomstbestendig IT-applicatielandschap.