In English

For most businesses, IT is considered a primary tool for improving service quality and productivity; application landscapes have likewise been growing for years. As new challenges and opportunities have emerged, so have businesses added new functionalities and applications to meet them. Capgemini’s next generation Application Management platform goes beyond the problem of just dealing with increased demands and fewer resources. It empowers your IT organization to innovate and add value to your business.

In Dutch

De meeste bedrijven beschouwen IT vooral als een middel om de productiviteit en de kwaliteit van de service te verbeteren. Het gevolg hiervan is dat het applicatie landschap binnen organisaties ongebreideld is gegroeid. Met het ontstaan van alle nieuwe uitdagingen en kansen zijn er nieuwe applicaties ontstaan of nieuwe functionaliteiten aan bestaande applicaties toegevoegd. Met alle beperkingen en complexiteit van dien. Capgemini’s next generation application management platform laat zien dat het anders kan, het geeft uw IT organisatie de instrumenten in handen om te innoveren en waarde te creëren voor de business.