Tussen wendbaarheid en koersvastheid

Overheidsorganisaties staan onder druk om te veranderen. Publiek en politiek willen efficiënte en snelle oplossingen voor tal van maatschappelijke problemen op gebieden zoals jeugdzorg en integratie. Een succesvol antwoord ligt buiten de eigen organisatiegrenzen, buiten de eigen kolom en buiten het eigen beleidsterreinen of de eigen keten.

Het boek is het resultaat van onderzoek en gesprekken met topambtenaren, bestuurders en managers van publieke organisaties, uitgevoerd door Capgemini Consulting. De vraag die centraal staat: hoe kun je als publieke organisatie zodanig transformeren dat je betere dienstverlening kunt bieden, tegen lagere kosten en met meer resultaten? Het antwoord ligt in leiderschap, dat een onderscheidend criterium is voor succesvol transformeren. Leiderschap in de verbinding tussen de interne organisatie en de externe politiek en ketenspelers.

Hoe te bestellen
Voor een volledig gedrukt exemplaar van Navigerend Transformeren in Publieke Organisaties kunt u contact opnemen via Capgemini Consulting. Vermeld a.u.b. uw naam, organisatie en functietitel in de mail.