Wendbaarheid is het vermogen van een organisatie om effectief en met gepaste snelheid te reageren op verwachte en onverwachte ontwikkelingen.

Een gemeente in de provincie Zuid- Holland staat de komende jaren voor een forse bezuinigingsopgave. Dit vraagt veel van de ambtelijke organisatie. Vanuit het oogpunt van de toekomstige herindeling tot één gemeente, zal over de grenzen van de eigen organisatie heen worden gekeken om de samenwerking met de andere gemeenten op het eiland te intensiveren. Tegelijkertijd is het zaak om het niveau van de dienstverlening en de voorzieningen voor burger en bedrijf op peil te houden. Nauwe samenspraak met burger, bedrijf en maatschappelijk organisaties is daarbij essentieel. Het College wil daarom investeren in het interactieve contact met burgers.