De Europese Commissie, het agentschap voor het MKB (EASME) en de consortiumpartners Capgemini Consulting, EY en IDC zijn in september 2015 gestart met een initiatief dat ultimo 2016 een uitgebreid raamwerk voor de IT-professie in Europa moet bieden. Het raamwerk is een belangrijke stap naar het verder bevorderen van de groei van kennis, vaardigheden en competenties van het IT-personeel en de IT-professionals in Europa. Tegelijkertijd zal het initiatief belangrijke indicatoren voortbrengen die inzicht geven in de ontwikkeling van vraag naar en aanbod van IT-professionals in Europa en het mogelijk maken deze cijfers af te zetten tegen die van Japan, Canada en de VS. Hierdoor kan het effect van de gezamenlijke inspanningen van alle belanghebbenden in Europa ter bevordering van de IT-professie worden gemeten.