De kernactiviteiten van de kaartverwerking, te weten debiteurenadministratie en betalingsverwerking, zijn nog altijd dezelfde. Maar de behoefte aan ondersteunende diensten zoals fraudebeheer, loyaliteitsmanagement, prijsbeheer en compliance is sterk toegenomen. Vanwege deze ontwikkelingen moeten uitgevers nagaan in hoeverre ze in staat zijn deze diensten op een efficiënte manier te leveren. Een golf van fusies en overnames bij zowel de uitgevers als de verwerkers van kaarten heeft de afgelopen twintig jaar het landschap in de betaalkaartensector ingrijpend veranderd. Consolidatie onder kaartuitgevers heeft geleid tot het ontstaan van megabanken en een trend in de richting van interne verwerking. Tegelijkertijd had de consolidatie in de verwerkende sector een tegengesteld effect, waarbij kleinere uitgevers gebruik konden maken van schaalvoordelen door uitbesteding aan externe verwerkers. Met het oog op de evolutie op het gebied van externe verwerking kijken we in dit artikel naar het operationele model dat het best aansluit op de interne competenties en de algemene sourcingstrategie van kaartuitgevers.