Innovatieve technologieën en de consumentenvraag creëren nieuwe groeikansen

Hoewel mobiele betalingen aanvankelijk maar langzaam en sporadisch de markten binnendrongen, wordt mobiel betalingsverkeer inmiddels gezien als een centraal element in de kanaalstrategie van banken en andere financiële instellingen. De beschikbaarheid van nieuwe technologieën, de standaardisering, de consumentenvraag en duurzame bedrijfsmodellen hebben nieuwe kansen geschapen op een markt met een omvang van €140 miljard. Deze kansen kunnen alleen worden benut met een gedegen inzicht in de dynamische ontwikkelingen in ontwikkelde en opkomende markten, de rollen van de diverse spelers in het ecosysteem en de beschikbare innovatieve technologieën, en uitsluitend in het kader van een duidelijke marktstrategie.