Hoe VROM en Capgemini samenwerken.

De situatie

Het Ministerie van VROM is verantwoordelijk voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. In die hoedanigheid speelt VROM een belangrijke rol bij de bestrijding van crises en rampen voor drinkwaterincidenten, kernongevallen, milieuongevallen, maar ook incidenten op het terrein van huisvesting. Hun taak hierbij is de ondersteuning van burgemeester, hulpdiensten en ook interdepartementale en ministeriële beleidsteams.

De oplossing

Ruud de Krom, crisiscoördinator VROM vertelt: “Tot 2007 ondersteunden onze crisisadviesprocessen op de traditionele manier, waarbij informatie voornamelijk per e-mail werd uitgewisseld. Voor het beleidsterrein milieu was er al een digitaal crisisadviessysteem. Vanwege het ontbreken van een voorziening voor de andere beleidsterreinen wilden we een integraal crisisadviessysteem waar alle beleidsterreinen op aan konden sluiten.

Het huidige Capgemini, voormalig Getronics PinkRoccade, was toen al onze mantelpartner. Dus logisch dat wij bij hen aanklopten voor een integraal crisisadviessysteem. We zijn het vervolgens samen gaan ontwikkelen: ICAWEB.

Het resultaat

We zijn heel tevreden. Het systeem is gebouwd met bewezen techniek en doet wat het moet doen. Je kunt er lang over praten dat je een goed systeem wilt, maar bij ons draait het! We zijn nauw betrokken bij het ontwikkelteam van Capgemini. Soms zitten ontwikkelaars zelfs bij onze partners aan tafel om ervoor te zorgen dat ook zij kunnen werken met ICAWEB.”