Het persoonlijk gezondheidsdossier in de zorg.

Het persoonlijk gezondheidsdossier kan een belangrijke versneller zijn in het streven naar de noodzakelijke veel krachtigere positie van de patiënt. Op dit moment wordt, ondanks goede bedoelingen, nog te veel gedacht voor de patiënt en wordt de eigen inbreng van de patiënt onvoldoende benut (en zelfs niet altijd op prijs gesteld). Ook de onderlinge samenwerking tussen bij de patiënt betrokken zorginstellingen en zorgverleners laat nog te vaak te wensen over. Een persoonlijk gezondheidsdossier kan de informatie-uitwisseling krachtig verbeteren, onder regie van de patiënt zelf.

Ontdek hier meer over eHealth