Vormgeven aan de digitale transformatie van de zorg.

Zorg zonder ICT is niet meer voor te stellen. Veel bestuurlijke aandacht gaat uit naar jaarlijkse budgetvraagstukken, kostenbeheersing en soms zeer operationele aspecten. Veel complexere vragen zoals welke bijdragen de ICT moet leveren aan de primaire doelstellingen van de organisatie, welke ICT-ontwikkelingen daarbij relevant zijn en op welke wijze de ontwikkeling van de informatisering aangestuurd zou moeten worden, blijven vaak onderbelicht. Wij merken dat veel zorgorganisaties met deze vragen worstelen en hebben om die reden de masterclass Informatiestrategie en IT-governance ontwikkeld, specifiek gericht op bestuurders van zorginstellingen in de care. In de masterclass staat de vertaling van de bedrijfsstrategie naar informatiestrategie en informatiebeleid centraal. Op interactieve wijze komen actuele ontwikkelingen op het gebied van businessinnovatie en ICT in de zorg aan de orde, maar ook de wijze waarop de hieraan verbonden veranderingsprocessen vormgegeven en bestuurd kunnen worden. Hierbij staan we nadrukkelijk stil bij het perspectief van de bestuurder.