Vormgeven aan de digitale transformatie van de zorg.

Zorg zonder ICT is niet meer voor te stellen. Veel bestuurlijke aandacht gaat uit naar jaarlijkse budgetvraagstukken, kostenbeheersing en soms zeer operationele aspecten. Veel complexere vragen als welke bijdrage moet de ICT leveren aan de primaire doelstellingen van de organisatie, welke ICT-ontwikkelingen zijn daarbij relevant en op welke wijze moet de ontwikkeling van de informatisering aangestuurd worden. Deze vragen blijven vaak onderbelicht. Wij merken dat veel zorgorganisaties met deze vragen worstelen en hebben om die reden de masterclass Informatiestrategie en IT-governance ontwikkeld, specifiek gericht op bestuurders van ggz-instellingen. In de masterclass staat de vertaling van de bedrijfsstrategie naar informatiestrategie en informatiebeleid centraal. Op interactieve wijze komen actuele ontwikkelingen op het gebied van businessinnovatie en ICT in de ggz-sector aan de orde, zoals de ontwikkeling naar ambulantisering maar ook de wijze waarop de hieraan verbonden veranderingsprocessen vormgegeven en bestuurd kunnen worden. Hierbij staan we nadrukkelijk stil bij het perspectief van de bestuurder.