Trends in Mobiliteit 2009 ‘In de ban van het overleven: een visie vanuit het oog van de orkaan’ is het derde rapport over ontwikkelingen in het mobiliteitsdomein dat Capgemini dit jaar in samenwerking met Transumo publiceert.

Daar waar in eerdere rapporten specifiek werd ingegaan op de Nederlandse vervoerscapaciteit en de groeiende congestie buiten de Randstad wordt dit jaar de samenhang tussen de fysieke en niet fysieke (lees: digitale) infrastructuur belicht. Daarnaast wordt gezocht naar redenen waarom infrastructurele projecten al dan niet succesvol zijn. Deze bevindingen kunt u vanzelfsprekend gebruiken voor het nemen van toekomstige besluiten.

Een belangrijke constatering in Trends in Mobiliteit 2009 is dat mobiliteit steeds meer verwordt tot een volwaardige functie in de bedrijfsvoering. Het vraagt om duurzame antwoorden op, en oplossingen voor de congestieproblematiek.

Bekijk het complete rapport Trends in Mobiliteit 2009.