Door een onconventionele testaanpak werd er veel tijd gewonnen in een ontwikkeltraject en konden deadlines alsnog gehaald worden.