Duurzame verandering van de IT organisatie

Technisch lijkt alles mogelijk en klanten verwachten ook steeds meer. Meer flexibiliteit, meer state-of-the-art oplossingen en vooral: meer snelheid. Want de markt wacht niet. En omdat iedereen in zijn werk van IT afhankelijk is, staat de IT-organisatieook nog eens onder voortdurende prestatiedruk. En ondertussen verandert het IT-landschap.

IT-transformatie

Wat de oorzaken ook zijn, ze vormen vaak aanleiding voor een integrale IT-transformatie. Een herijking en herinrichting van de hele IT-organisatie: de architectuur, de systemen, de processen en de mensen die er werken. Een ingrijpend en uitdagend proces dat veel energie losmaakt maar ook veel energie vraagt omdat het raakvlakken heeft met nagenoeg alle organisatieonderdelen.

IT-WorkForce Transformation

Essentieel in dat hele transformatieproces zijn natuurlijk de mensen. Hun medewerking, inzet en betrokkenheid zijn doorslaggevend voor het succes ervan. Ze zullen uitgedaagd moeten worden om uit hun comfortzone te komen, kritisch naar hun eigen competenties en ambities te kijken en op basis daarvan actief bij te dragen aan de veranderingen. Dit valt lang niet altijd mee. Daarom zullen medewerkers heel goed begeleid moeten worden en zal er ook veel aandacht moeten worden besteed aan de communicatie voor, tijdens en na het transformatieproces. Een CIO wil bovendien een duurzame inzetbaarheid en continue ontwikkeling van zijn IT-professionals. Om dat te bereiken volstaat een eenvoudig opleidingentraject niet meer. Dan is de IT-organisatie toe aan wat wij noemen een ‘IT-WorkForce Transformation’, een belangrijke pijler onder het succes van elke IT-transformatie. Misschien wel de belangrijkste.