Een belangrijk instrument voor continue Service Improvement

IT-managers moeten gebruik maken van de vele normen en kaders die vandaag de dag als ‘industry best practice’ worden gezien, zoals ITIL, COBIT, CMMI en ISO / IEC 20000. Door het gebruik van assessments kunnen managers objectief controleren of ze de juiste processen in plaats hebben en identificeren hoe processen presteren zodat ze een nauwkeurig beeld van de huidige ‘as-is’ status krijgen.

Gewapend met die kennis kunnen ze een robuust verbeteringsplan ontwikkelen om de prestaties naar het ‘to-be’ niveau te krijgen. Een IT-Service Management Healthcheck kan de huidige stand van zaken beoordelen van de IT processen en helpen bij het ​​ontwikkelen van het gewenste plan voor het verbeteren van de dienstverlening.