Door de verregaande digitalisering is iedere gemeente in grote mate afhankelijk van de betrouwbaarheid van haar informatievoorziening. Wanneer deze niet meer naar behoren functioneert, komen essentiële processen tot stilstand waardoor betrouwbare dienstverlening aan burgers en bedrijven niet meer gegarandeerd kan worden. Groot is de schade aan het imago van een gemeente wanneer vertrouwelijke informatie, zoals persoonsgegevens, onbedoeld in de openbaarheid komt.