De veranderende verwachtingen van consumenten zorgen voor de ingrijpende veranderingen in de auto-industrie. In opkomende markten en in toenemende mate ook in volwassen markten, hebben vooral veel jongere consumenten ¬¬¬niet langer de wens om een auto te bezitten. Verstedelijking, verkeersdrukte en vervuiling hebben mensen aangemoedigd om carpoolen, autodelen of een ander multimodaal vervoerssysteem te verkiezen. OEM’s moeten zich positioneren om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen. Vooralsnog heeft het gebrek aan kennis van wat klanten precies willen een struikelblok gevormd. Recent is Capgemini echter een onderzoeksproject gestart om deze kennis te verschaffen.