Inzicht in consumentengedrag bijzonder waardevol voor de sector consumentenartikelen.