Een praktische benadering

De gebrekkige integratie van risicobeheersing en financiën heeft de effectiviteit van de beslissingen op het gebied van risicobeheersing beperkt ten opzichte van rendement, kapitaalbeheer en optimalisatie van regeldruk en bijbehorende kosten. Bij veel banken heeft de benadering van functionele silo’s van risicobeheersing en financiën geleid tot: discrepanties in gegevens, gegevens die op verschillende niveaus worden samengevoegd en verzameld, integratie die plaatsvond tijdens eindedagprocessen, moeilijkheden bij het berekenen van risico-gewogen rendement per bedrijfsonderdeel, portefeuille of klant, en nog veel meer.

Het document gaat in op hoe de integratie van risicobeheersing en financiën kan bijdragen aan het verhelpen van de problemen met het afstemmen van gegevens, hoe de risico- en rendementsparameters gemakkelijk aan elkaar kunnen worden gekoppeld, de voorspelbaarheid kan worden vergroot en de algehele kosten voor infrastructuur kunnen worden teruggedrongen, hoe een robuust en schaalbaar platform kan worden geboden dat een verbeterde controle en kwaliteit mogelijk maakt om uiteindelijk via beter risicomanagement en financieel beheer een hoger rendement (ROI) te behalen.