Integrated Business Administration Services (IBAS) voor de verzekering van langdurige zorg

Publish date:

Verzekeringsmaatschappijen staan onder druk. Veranderingen in de regelgeving en economische situatie in combinatie met klanten die de hand op de knip houden dwingen verzekeraars ertoe hun risico’s beter te beheren en hun operationele efficiëntie te verbeteren. Vooral op de markt die is gericht op verzekeringen voor langdurige zorg stijgen in de VS ieder jaar de claims. […]

Verzekeringsmaatschappijen staan onder druk. Veranderingen in de regelgeving en economische situatie in combinatie met klanten die de hand op de knip houden dwingen verzekeraars ertoe hun risico’s beter te beheren en hun operationele efficiëntie te verbeteren.

Vooral op de markt die is gericht op verzekeringen voor langdurige zorg stijgen in de VS ieder jaar de claims. Als gevolg van een vergrijzende bevolking met lager dan verwachte vervalpercentages en sterftecijfers zijn de premies niet toereikend voor dekking van de dure claims. Dit betekent dat verzekeringsmaatschappijen over grote financiële reserves moeten beschikken om deze claims te verwerken en administreren.

Het met behulp van moderne technologie optimaliseren van distributiekanalen en implementeren van gezonde klantgerichte strategieën zijn zaken die van cruciaal belang zijn om concurrerend te blijven op een steeds veranderende markt. Een markt waar klanten verwachten dat bedrijven zich schikken naar hun wensen en waar bedrijfsdirecties rechtstreekse toegang tot de prestatiegegevens verwachten.

Maar hoe kan uw verzekeringsmaatschappij een betere administratieve efficiëntie en een optimaal overzicht over het bedrijfsbeheer realiseren en daarmee de doorlooptijden verkorten en de kosten van diensten verlagen?

2017-02-22_ibas_ltci.pdf

File size: 693,86 KB File type: PDF