Insurance Connect van Capgemini is een volledig beheerd serviceplatform voor verzekeraars, waar belangrijke aanvragen kunnen worden verwerkt. Daarnaast worden digitale services en gegevensinzichten en -analyse voor de AWS Cloud (Amazon Web Services) aangeboden. Verzekeraars die te maken hebben met een significant fluctuerende werkbelasting, beschikken met de uiterst schaalbare AWS Cloud over een kosteneffectieve manier om gerelateerde functies te integreren (zoals CRM, polisadministratie en een acceptatieproces) en rekencapaciteit op basis van pay-per-use te vergroten, zonder dat ze vooraf met grote investeringen te maken krijgen. Voor verzekeraars die snel bedrijfstoepassingen willen implementeren zonder vooraf grote investeringen voor hardware te hoeven doen, kan de hosting op de AWS Cloud worden verzorgd. De AWS biedt voor de implementatie van nagenoeg alle toepassingen een alternatief voor implementatie op locatie