De publieke organisatie wil een excellente dienstverlener zijn. Daarin is goede stuurinformatie
cruciaal. Capgemini deed onderzoek naar de informatiestromen en gaf aanbevelingen voor een
nieuw te formuleren Business Intelligence-strategie. Lees om meer te weten