Nadat de strategie voor de cloud is vastgesteld, is de volgende stap het migreren van uw huidige applicatielandschap. De grootste uitdaging is welke prioriteiten u daarbij gaat stellen. Wat moet er als eerste migreren en wanneer? Onze ervaring met werklastanalyses voor onze klanten in de hele wereld heeft ervoor gezorgd dat we kennis bezitten over de praktische uitvoering van een evaluatie van grote portfolio’s. Til uw migratie naar de cloud een niveau hoger met de werklastanalyse van Capgemini.