Het OneSAP programma is een complex programma. In een kort tijdsbestek gaat AkzoNobel Automotive & Aerospace coatings wereldwijd van 26 ERP systemen naar slechts 1. Iedereen moet dus hoge kwaliteit leveren. Daarom is testen belangrijk, het moet gestructureerd plaatsvinden, efficiënt en herhaalbaar zijn.

Deze video laat zien hoe Capgemini AkzoNobel hierbij geholpen heeft en hoe geautomatiseerd testen hierbij een belangrijke rol heeft gespeeld.