HMRC vervangt oude printers en kopieer- en faxapparaten door een kleiner aantal multifunctionele apparaten die beter werken, minder duur in gebruik zijn en zuiniger omspringen met elektriciteit en papier.