Capgemini Consulting en HMRC benchmarken de performance van de belastingdienst van tien landen om verdere verbetermogelijkheden aan het licht te brengen.