Het traditionele business model van nutsbedrijven wordt bedreigd door de marktomstandigheden, de industrie en social trends. Het is afhankelijk van de verkoop van elektriciteit, gas of water aan wholesale-markten, en doet grote investeringen in opwekking, pijpleidingen en kabels, en in het geval waar het nutsbedrijf eigendom is van investeerders, het verdienen van een gereguleerd rendement. Nu worden nutsbedrijven geconfronteerd met concurrentie van nieuwe spelers – concurrentie om  mindshare bij de klant, aandacht van het personeel, en brandstof uit opkomende economieën op een moment dat de vraag naar energie aan het verschuiven is. Utility leiderschap moet nu handelen om erosie van de winst tegen te gaan en leren hoe om te gaan met de eisen van aandeelhouders, klanten en toezichthouders.
 
Belangrijkste bevindingen uit deze white paper zijn:

  • Utilities worden geconfronteerd met nieuwe concurrentie van niet-utility spelers met nieuwe business modellen.
  • Europese nutsbedrijven bespreken nieuwe businessmodellen reeds meerdere jaren; Noord-Amerikaanse nutsbedrijven zijn nog maar net begonnen. Beide regio’s hebben bemoedigende bewegingen richting nieuwe marktstructuren gemaakt.

Er zijn verschillende mogelijke nieuwe modellen, maar deze moeten eerst worden doorgelicht. Utilities zullen hulp van buitenaf nodig hebben om levensvatbare strategieën te ontwikkelen om deze nieuwe modellen te kunnen omarmen.
De bedreiging voor het traditionele business model van nutsbedrijven is reëel. Met de huidige snelheid van verandering, os het nu tijd om actie te ondernemen. En ook al zijn ze er laat bij, nutsbedrijven hebben in ieder geval het klantenbestand en de kennis van energie in hun voordeel.