Echt sturen op processen en verbetering, het kan!

Organisatie komen anno 2011 bijna letterlijk om in data, maar de business beschikt nog niet vanzelfsprekend over de juiste stuur-informatie. De huidige beschikbare management informatie sluit niet aan bij gebruikers en ondersteunt onvoldoende bij besluitvorming. Vaak ook is er geen ‘single point of truth’. Resultaat is dat er nauwelijks wordt gestuurd op de juiste KPI’s en een juiste ‘afreken- en verbetercultuur’ ontbreekt (men wordt niet afgerekend op het halen van gestelde normen en er worden niet de juiste verbeterinitiatieven opgestart). Het gebrek aan tijdige, betrouwbare, eenduidige, op maat aangeleverde informatie frustreert het streven naar operational excellence (OPEX)