Een blik in de veranderende regelgeving inzake liquiditeitsbeheer en de hieruit voortvloeiende gevolgen voor de bedrijfsvoering en technologie voor internationale financiële dienstverleners.

Voorafgaand aan de wereldwijde financiële crisis in 2007 beschikte de sector van financiële dienstverlening over een ruime liquiditeit. De thema’s liquiditeitsrisico en het beheer ervan stonden niet hoog op de agenda bij banken. Tijdens de financiële crisis hadden banken moeite om voldoende liquiditeit te behouden en waren ze aangewezen op aanzienlijke liquiditeitssteun van centrale banken om zowel zichzelf als het financiële stelsel te ondersteunen. Een aantal banken slaagde hier niet in of moest zelfs na uitgebreide steun door lokale overheden en centrale banken worden gered. De wereldwijde onrust op de markt liet zien met welke vaart liquiditeitsrisico’s de beschikbare financieringsbronnen van banken kunnen laten verdampen.

Dit document gaat in op hoe financiële dienstverleners hun liquiditeitsrisico beheren via het meten van de liquiditeit en het aanhouden van optimale liquiditeitsbuffers om binnen hun organisaties effectief liquiditeitsrisicobeheer te bevorderen. Sinds de aanvang van de crisis, zijn liquiditeitsrisicobeheer en toezicht hoger op de agenda van wereldwijde regelgeving van internationale toezichthouders komen te staan. Naar aanleiding van de nieuwe regelgeving hebben banken al een begin gemaakt met het opbouwen van nieuwe kaders voor liquiditeitsbeheer. Toonaangevende banken hebben aangegeven dat ze al voordat de nieuwe voorschriften in werking treden er aan zullen voldoen, om markten, klanten en ratingbureaus gerust te stellen.