Big data zijn zowel in zakelijk als technologisch opzicht het gesprek van de dag – er wordt zoveel over gepraat dat het moeilijk wordt om feiten van hype te onderscheiden. Big data bieden financiële dienstverleners enorme mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve oplossingen die grote waarde voor het bedrijf creëren. Om die waarde te realiseren moeten banken, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsmaatschappijen big data-oplossingen inzetten om beter inzicht te krijgen in de gegevens waarover ze beschikken en deze gegevens direct toegankelijk te maken als basis voor waardevolle beslissingen. Dit vereist onderlinge afstemming van de bedrijfsdoelstellingen, de opslag van big data en de aanpak van analyses.

Een belangrijke factor bij waardecreatie is vertrouwen in de informatie die als basis dient voor beslissingen. Bij gebrek aan vertrouwen in de informatiebronnen en analyses kan het succes van het analyseproject in gevaar komen. Daarentegen kan vertrouwen een enorm voordeel zijn dat leidinggevenden en directies over de streep trekt om te investeren in big data-analyses. Het wekken van vertrouwen in big data is van essentieel belang voor waardecreatie naarmate de informatiebronnen in aard en aantal toenemen.

Wat moeten financiële instellingen weten om vertrouwen in big data te genereren en daaraan de juiste zakelijke kansen te ontlenen? In deze tekst wordt beschreven hoe financiële dienstverleners technologie kunnen inzetten om met big data waarde te creëren. Om beter te begrijpen hoe ondernemingen de waarde die ze met big data voor hun bedrijf creëren kunnen maximaliseren, verwijzen we naar “Haal optimale waarde uit big data, de ruwe diamanten in de financiële dienstverlening”.