De veranderde eisen en verwachtingen vragen om nieuwe BI-benaderingen.