Naarmate datagebruik dieper doordringt in applicaties voor het ‘internet der dingen’ en slimme, verbonden systemen, spelen geografische informatiesystemen (GIS) met hun datagebaseerde ruimtelijke weergave een steeds grotere rol. Met GIS verkregen inzichten helpen ondernemingen en particulieren bij hun besluitvorming, verhogen de productiviteit en zorgen voor kostenbeheersing en efficiënte inzet van middelen.