Omgaan met die vervelende 42% van uw indirecte uitgaven.