Financiële instellingen opereren in een zeer complex bedrijfsklimaat dat  onder meer gekenmerkt wordt door besluitvorming op vele vlakken, toegenomen hoeveelheden data, een toenemend aantal wettelijke voorschriften en snel veranderende verwachtingen van klanten. De traditionele BPM-oplossingen ontberen wendbaarheid, inzicht in processen en mogelijkheden om direct beslissingen te nemen om op deze uitdagingen in te spelen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van intelligent BPM ofwel iBPM. Dit document bekijkt de mogelijkheden en stuurfactoren van iBPM en analyseert de belangrijkste uitdagingen voor invoering bij banken en verzekeringsmaatschappijen.