Rusland is op zoek naar een nieuwe leiderspositie in de wereld – Verdeeldheid binnen Europa zou de welvaart nu kunnen bedreigen – Gasexporterende landen zijn zich ervan bewust dat Europa de enige open markt is voor gas

Rusland, Iran en Algerije hebben de eerste stappen gezet op weg naar een kartel van gasproducerende landen, vergelijkbaar met de OPEC. Hoewel aan de machtspositie van een GASPEC getwijfeld wordt, kan dit voor Europa toch een gevaar opleveren voor de leveringszekerheid. Eensgezindheid binnen Europa en één buitenlandse energiepolitiek wordt steeds noodzakelijker.

Download dit artikel geschreven door Cyril Widdershoven en gepubliceerd in Energiebeurs Bulletin, april 2007.