In het digitale tijdperk zijn de gevolgen van financiële criminaliteit tegen banken en andere financiële instellingen nog ingrijpender geworden. Fraudepreventie is nu een van de belangrijkste aandachtspunten voor financiële dienstverleners en zal waarschijnlijk de komende jaren uitgroeien tot een van de grootste kostenposten in de IT. Een effectief fraudebeheersysteem is van essentieel belang voor financiële instellingen. Wanneer bedrijven verzuimen op dit gebied actie te ondernemen, brengt dit risico’s op financiële verliezen, reputatieschade en strafmaatregelen met zich mee. De juiste fraudeoplossing kan in het hele bedrijf enorme voordelen opleveren, zoals terugdringing van de kosten en risico’s en verhoging van de klanttevredenheid, en maakt de weg vrij naar innovatie.