Afdelingen en teams hebben behoefte aan snelle, schaalbare, visueel aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke rapportage- en analysetools waarmee het bedrijf gegevens kan laden en datasets kan combineren en gezamenlijk kan presenteren zonder teveel afhankelijk te zijn van IT. Dit in tegenstelling tot lokaal geïnstalleerde oplossingen, waarmee maar moeilijk aan zakelijke en informatietechnische eisen en verwachtingen kan worden voldaan en die in veel organisaties vaak resulteren in een lage penetratiegraad van BI en analytics.

Cloud BI komt aan deze uitdagingen tegemoet door de kracht van cloud computing te combineren met een flexibele BI-oplossing. Hierdoor wordt sneller en beter inzicht verkregen in het bedrijf en sneller waarde gecreëerd tegen lagere kosten dan met conventionele, lokaal geïnstalleerde BI-oplossingen.