In de financial services sector, veranderen ontwrichtende technologieën snel de manier waarop organisaties opereren, de klantverwachtingen en de traditionele bronnen van inkomsten. Organisaties zijn op zoek naar de middelen om het ontwrichtende potentieel van deze nieuwe technologieën te benutten om operationele kosten aan te sturen, de marge te verhogen op de bestaande boeken, identificeren van nieuwe bronnen van inkomsten en te hervormen strategie met betrekking tot de levering van producten en diensten.