In het september-nummer van Financial Insights geeft Prof. dr. Clemens Kool zijn visieop het monetair beleid.
 
Het is al weer zes jaar geleden dat het faillissement van Lehmann Brothers de start aankondigde van een wereldwijde financiële crisis. Hoewel de acute fase van die crisis voorbij is, verloopt het herstel van economische groei in veel landen traag en aarzelend. Velen zoeken de verklaring voor het uitblijven van een krachtiger aantrekken van de economie in het niet goed functioneren van de kredietmarkt.
Met de constatering dat de kredietgroei al jarenlang zwak is, is overigens nog niet direct duidelijk gemaakt waar precies de knelpunten in de kredietverlening zitten, of het vooral te maken heeft met ontbrekende vraag naar krediet door de particuliere sector, tekortschietend aanbod door de banken of beide, en of de overheid daar iets aan kan en moet doen.
 
In zijn bijdrage gaat Prof. Kool dit keer in op de factoren die een rol spelen in het aanbod van en de vraag naar krediet, waarbij hij zich hoofdzakelijk richt op de ontwikkelingen in het eurogebied in het algemeen en Nederland in het bijzonder, met speciale aandacht voor het midden- en kleinbedrijf. Hij laat zien dat er geen simpele oplossingen zijn: herstel is een zaak van lange adem.
 
Lees hier meer over in de Financial Insights Nieuwsbrief!
Capgemini Financial Services biedt, in samenwerking met Prof. dr. Jacques Sijben en Prof. dr. Clemens Kool, ieder kwartaal een kijk op actuele ontwikkelingen in de financiële wereld.