De afgelopen jaren is op allerlei manieren gewerkt aan een nieuw institutioneel kader van de eurozone met als belangrijkste doelstelling een stabiele toekomst voor de euro te garanderen. Hoewel euro-obligaties formeel nog geen deel uit maken van het nieuwe instrumentarium, lijkt een zekere mate van collectivisering van de nationale overheidsschuld via de achterdeur al plaats te vinden. Het is uitermate onwenselijk dat het ECB mandaat opgerekt wordt. En zolang de structurele verschillen tussen landen zo groot blijven als ze nu zijn is automatisch convergentie en afname van onevenwichtigheden onwaarschijnlijk. Prof. Dr. Clemens Kool gaat in op deze vraagstukken in deze Financial Insights met de titel: Zin en onzin van euro-obligaties. Naar zijn mening lijkt het verstandig om voorzichtig te gaan experimenteren met een vorm van euro-obligaties.

Lees hier meer over in de Financial Insights Nieuwsbrief!