In het februari-nummer van Financial Insights geeft Prof. dr. Clemens Kool zijn visie op het monetair beleid.
 
De wereldwijde financiële crisis van 2008 en de daaropvolgende Europese schuldencrisis van 2010 hebben fundamentele problemen aan het licht gebracht in de institutionele vormgeving van de eurozone met betrekking tot het bankwezen. Het belangrijkste knelpunt is het uitgangspunt dat landen in de eurozone zelf besluiten of ze een bank al dan niet failliet kunnen en willen laten gaan en zelf verantwoordelijk zijn voor de kosten van een feitelijk faillissement.
 
De zorgen hierover hebben op Europees niveau de geesten rijp gemaakt voor een Europese bankenunie (EBU). In het najaar van 2012 kwam de Europese Commissie met een eerste voorstel voor de EBU en intussen zijn de voorbereidingen in volle gang. De ambities zijn om eind 2014 van start te gaan. In deze bijdrage zal Prof. Clemens Kool kort toelichten waarom de EBU in principe een goed idee is. Tegelijkertijd wijst hij op een aantal risico’s en zwaktes in de huidige plannen.
 
Lees hier meer over in de Financial Insights Nieuwsbrief!
 
Capgemini Financial Services biedt, in samenwerking met Prof. dr. Jacques Sijben en Prof. dr. Clemens Kool, ieder kwartaal een kijk op actuele ontwikkelingen in de financiële wereld.