Test uw kennis van bedrijfsservices – is de volgende bewering feit of fabel?

Bij bedrijfsservices draait alles om kostenverlaging.