Sinds 2002 brengt Capgemini jaarlijks het European Energy Markets Observatory-rapport (EEMO) uit. Het rapport volgt de ontwikkelingen op twee gebieden: het creëren van een open en vrije elektriciteits- en gasmarkt in de 27 EU-landen plus Noorwegen en Zwitserland, en het realiseren van de EU 3×20-doelstellingen voor klimaatbeheersing. In het rapport wordt aandacht besteed aan alle segmenten van de waardeketen. Actuele aspecten van de energievoorziening (digitale revolutie, klantervaring, slimme netwerken en demand response management) worden geanalyseerd om de belangrijkste trends in de gas- en elektriciteitssector in kaart te brengen.
 
De 15e editie van het rapport beschrijft de actuele marktsituatie in het hele jaar 2012 en de winter 2012/13, met aandacht voor de volgende onderwerpen: energieregulering, elektriciteitsmarkten, gasmarkten, klanttransformatie, duurzame energiebronnen & lokale energieomschakeling en overzicht van organisaties.