Het European Energy Markets Observatory-rapport (EEMO) is een jaarlijks rapport van Capgemini dat sinds 2002 de ontwikkelingen volgt op twee gebieden: het creëren van een open en vrije elektriciteits- en gasmarkt in de 27 EU-landen plus Noorwegen en Zwitserland, en het realiseren van de EU 3×20-doelstellingen voor klimaatbeheersing. In het rapport wordt aandacht besteed aan alle segmenten van de waardeketen. Actuele aspecten van de energievoorziening (digitale revolutie, klantervaring, slimme netwerken en demand response management) worden geanalyseerd om de belangrijkste trends in de gas- en elektriciteitssector in kaart te brengen.

De 15e editie van het European Energy Markets Observatory beschrijft de marktsituatie in het hele jaar 2012 en de winter 2012/13. Aan bod komen de Europese en wereldwijde vraag naar energie, de stand van zaken rond fossiele brandstoffen, duurzame energiebronnen, slimme netwerken, klimaatverandering, energieomschakeling en de status van nutsbedrijven.