In een rapport van het Industrial Innovation for Competitiveness Initiative (i24c) en Capgemini Consulting wordt geconcludeerd dat Europa koploper is op het gebied van gebruik van duurzame energie en bestrijding van klimaatverandering. Europa zou gebruik moeten maken van deze koploperspositie om volledig aan de eisen op het gebied van schone energie te voldoen. Er moet een coherente strategie worden ontwikkeld om te voldoen aan de ambitieuze verplichtingen op het gebied van bestrijding van klimaatverandering en opschaling van veelbelovende innovaties zoals elektrische auto’s, energieopslag, slimme wijken, etc. In het rapport wordt benadrukt dat een focus op vijf richtlijnen essentieel is voor de opschaling van innovatie.

Lees het volledige rapport van i24c en Capgemini hier.