In de hedendaagse wereldeconomie vertrouwen bedrijven in hoge mate op Enterprise Resource Planning (ERP) voor standaardisering, samenwerking, efficiëntie en kostenbesparing. In werkelijkheid kan het beheer van traditionele in-house ERP-software tijdrovend, kostbaar en inefficiënt zijn en een belemmering vormen voor hun innovatie en flexibiliteit en uiteindelijk hun concurrentievermogen.

Capgemini understands these challenges. By leveraging Capgemini’s complete, cloud-based solutions with tools and accelerators, you can reduce costs and accelerate your customers’ ERP implementation. We leverage pre-configured environments and an asset kit based on industry best practices and processes to maximize project ROI.