Enterprise Mobility Benchmark: een tool voor een snelle start van uw Mobility reis

Aan de hand van een serie vragen brengt de Enterprise Mobility Benchmark de Mobility-situatie in uw organisatie in kaart en geeft tevens richting aan de stappen die genomen moeten worden. De uitkomsten worden bovendien vergeleken met uw bedrijfstak. De benchmark laat zien waar verbeterpunten liggen, geeft een score die geleidelijk kan worden verbeterd en start zelfs het proces om tot een verantwoorde roadmap te komen.