Maggie Buggie schetst de belangrijkste redenen waarom organisaties gamification technieken moeten gebruiken om zo een grotere betrokkenheid van medewerkers te stimuleren en te helpen om business transformatie echt te laten beklijven.